“มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2567 “
พันเอก ต่อศักดิ์ สุพันธุ์วณิช หัวหน้าชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (จบ.) และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเข้าตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2567 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วย ประกอบด้วย สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27และศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ ค่ายประเสริฐสงคราม รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 14 มีนาคม 2567)