ทหารร้อยเอ็ดร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 15มิถุนายน2561 เวลา0800น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่27 ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลเมืองทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับนาง พรทิวา พุกพันธ์ บ้านเลขที่ 1 ม.4ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นราษฏรผู้ด้อยโอกาส อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึมในช่วงฤดูฝนสร้างความลำบากในการใช้ชีวิต โดยได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านให้จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้น นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พันโทสุรชัย สารินทร์รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27 และ นางอรุณรักษ์ ศรีระษา ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นาง พรทิวาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่นางพรทิวา เป็นอย่างมากhttps://www.youtube.com/watch?v=okAtjk-78R0