มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดการแสดงโดรนแปรอักษรตำนานพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการแสดงกิจกรรมโดรน กว่า 500 ลำ แปรอักษรตำนานพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ที่ ลานหน้าหอโหวด101 บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้จัดกิจกรรมบินโดรนแปลอักษร ในนำมาแสดงในงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ซึ่งมีการแปรอักษรตำนานพระเวสสันดรชาดก การแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
(วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.)