มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโท บุญจันทร์ นวลสาย ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าคณะตรวจประเมินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ ณ ศาลาวัดสระเกตุ บ้านน้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมี พลตำรวจตรี ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายภิเด่น พงศ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
(วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.)