จิตอาสาพัฒนา มทบ.27 ร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.61 เวลา 1500 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธฯมทบ.27และ จิตอาสาพัฒนา มณฑลทหารบกที่27 จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” และ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผจว.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อม หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยได้ร่วมกันบำรุง รักษา ต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 101 ต้น และที่บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย จำนวน 101 ต้น สำหรับวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ”