“ทหารกองประจำการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จัดกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ “ เยี่ยมถึงหน่วย บำบัดถึงชุมชน ” ให้กับพลทหารกองประจำการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ ในโทษและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ ให้คำแนะนำ เสริมพลังให้กำลังพลสามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเองได้ โดยมี กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 นาย ณ หมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จังหวัดร้อยเอ็ด #เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด
เพจ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ