ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลร่วมทอดต้นดอกไม้เงิน กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เนื่องในประเพณีบุญผะเหวด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมทอดต้นดอกไม้เงิน กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เนื่องในประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบทอดประเพณี และบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป