“ มทบ.27 จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567”
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 0700 น. มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารบก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน เพื่อส่งความปรารถนาดีให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และให้กำลังพลได้พัฒนาตน โดยยึดถือหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ เริ่มต้นใหม่ เพื่อต้อนรับปีใหม่
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด