มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล น้อมนำหลักธรรม กล่อมเกลาจิตใจให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี กำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 รับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ศีลธรรมไม่กลับมา…โลกาจะวินาศ” โดย พระครูธรรมธรประกาศิต ชุตินุธโร เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยาย นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
(วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 0930 น.)