มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ที่ อ.เชียงขวัญ และ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1) ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท การุณ แจ้งถิ่นป่า ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จ.ร้อยเอ็ด (คณะที่ 1) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการตรวจเลือกฯ นำพบปะสอบถามทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ และญาติ รวมทั้งพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่
ต่อจากนั้น รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 พื้นที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ประธานกรรมการการตรวจเลือกฯ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 3 ให้การต้อนรับ และได้พบปะทหารกองเกินและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม
(วันที่ 8 เมษายน 2567)