กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนพอเพียงฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา” ณ บ้านฝั่งแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาฯ จำนวน 21 นาย และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎร ในพื้นที่ บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนพอเพียงฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา” แปลงแม่หนูเพียร บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 10 เมษายน 2567
(เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 08.00 )