“มทบ.27 ร่วมโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,999 ต้น โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ ,ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม , กำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนป่าค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดย กองพลทหารราบที่ 6
.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบมา