มทบ.27 ร่วม “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์ เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2567
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์ เสริมมงคลชีวิต “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล ” ประจำปี 2567 ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ
ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์ เสริมมงคลชีวิต “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล ” ประจำปี 2567 โดยมี กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามร่วมกิจกรรม ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด