กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 4 นาย บริจาคโลหิตให้กับนายไพฑูรย์​ สุภาพ​สุนทร​ ญาติของ จ่าสิบเอก สมศรี เมาะราษี สังกัด กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความต้องการเลือดกรุ๊ปโอ เร่งด่วน โดยวันนี้ได้ปริมาณโลหิต 1,800 ซีซี.
สร้างความปลาบปลึ้มใจให้กับบุตรและญาติของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งขอบคุณกองทัพบกและหน่วยที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้
(เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 1330 น.)