มทบ.27 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อชื่น บุญพระธรรมชัย บิดา พล.อ. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ปธ.ปษ.ทบ.
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชื่น บุญพระธรรมชัย อายุ 93 ปี บิดาของ พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ณ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
(วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 1800 น.)