“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารราบ 1 กรมทหารราบที่ 16 และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ล้วนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน