จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 3 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นายสุรพงษ์ ศรีแสง ซึ่งเป็นญาติของ พันโท ภูวณัฐ์ ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีความต้องการโลหิตเพื่อการรักษาเป็นกรณีเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้โลหิต จำนวน 1,350 ซีซี
ทั้งนี้ ญาติของผู้ป่วยได้ขอบคุณหน่วยและกำลังพลที่ได้เดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน