มทบ.27 ประชุมเตรียมการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567 ผลัดที่ 1
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกินและญาติเพื่อให้เกิดความประทับใจและคลายความวิตกกังวลในการเดินทางมาเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 1330)