มทบ.27 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์ที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก นิติกร ศิริคำ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 ณ บริเวณ กองบังคับการหน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และด้านบุคลากรการฝึก เพื่อเตรียมการต้อนรับทหารกองประจำ ผลัดที่ 1/2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ ทบ. ที่เน้นความปลอดภัยของผู้รับการฝึกเป็นลำดับแรก