“Open house. เปิดบ้านทหารใหม่”
พบกัน…29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา
ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
มณฑลทหารบกที่ 27 ขอเชิญชวนผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เยี่ยมชมค่ายทหาร พร้อมรับชมการแสดงของทหารใหม่ พบกับความเปลี่ยนแปลงจากพลเรือนสู่ทหารอาชีพ…พิธีมุทิตาจิต พร้อมเยี่ยมชมความเป็นอยู่ภายในรั้วทหาร และแหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม
เต็มอิ่มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงของน้องทหารใหม่ จากพลเรือน…สู่ทหารอาชีพ เป็นผู้มี ระเบียบ และวินัย