เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้เรียนรู้จักตนเอง ฝึกระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตระหนักรู้ถึงการกระทำความผิดที่ตนเองได้ทำ และมองเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคมมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถใช้ศักยภาพทางบวกที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ของ ศาลเยาวชนและครอบครัว จว.ร.อ. ณ สโมสรค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พล.ร.๖ อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. โดยมี อธิบดีศาลเยาวชนฯ กลาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ