เมื่อ 15 มิ.ย.61 เวลา 1330 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมหารือและรับทราบข้อมูลการดำเนินการของคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จว.ร.อ. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.อ.โดยมี พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รอง มทภ.2/ประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาค ตอ./น.และคณะรับทราบข้อมูลร่วมหารือ ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.และคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จว.อ.ร่วมประชุมบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จว.อ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นและการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด