18 มกราคม วันกองทัพไทย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า และบรรพชนไทยที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ประวัติและความสำคัญของธงชัยเฉลิมพล พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและรับชมภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน สงครามยุทธหัตถี จากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้แก่กำลังพลทหารกองประจำการทุกนาย