“มทบ.27 ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ปรับเปลี่ยนจากพลเรือนมาสู่การเป็นทหาร โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ดังนี้ วิชาการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, วิชาการติดต่อสื่อสาร, การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ,คานฝึกเล็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับบุคลิกลักษณะจากพลเรือนมาสู่การเป็นทหาร โดยให้ฝึกจากเบาไปหนัก เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ ฝึกจากง่ายไปหายาก หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การฝึกบุคคลท่าอาวุธและการฝึกอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป