มทบ.27 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาในพื้นที่
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี ณ กู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกลางอุดมเวทย์ และเดินทางเข้ารับฟังปัญหา พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ
(วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.)