ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง , อ.หนองพอก และ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยร่วมกับ สัสดี อ.ทุ่งเขาหลวง ,สัสดี อ.หนองพอก และ สัสดี อ.โพนทอง จว.ร.อ. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ถึงการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพบกในแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ,การประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของการสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ รวมทั้งชี้แจงสิทธิต่างๆที่จะได้รับ และได้ขับร้องหมอลำพื้นบ้านให้ประชาชนขณะรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรม ประมาณ 20,000 คน