“มทบ.27 ส่งเสริมการศึกษาให้น้องคนเล็ก แนะแนวการเข้าศึกษาต่อเพื่อสร้างอนาคต”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ที่ได้เข้ามาให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 เพื่อส่งเสริมให้ทหารใหม่ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. และ ป.ตรี สามารถต่อยอดการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ ซึ่งเมื่อปลดประจำการไปแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครงาน ประกอบอาชีพที่มั่นคงดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.)