พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในห้วงวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27