“ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เยี่ยมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา , นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 , คณะนายทหาร , ผู้ฝึกทหารใหม่ , ครูฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่ เข้าร่วมรับฟัง ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาท และเน้นย้ำในเรื่อง ระเบียบวินัยของทหาร ความปลอดภัยในการฝึก ปัญหายาเสพติดภายในหน่วย พร้อมสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง ของผู้ฝึกทหารใหม่ ครูฝึก และทหารกองประจำการ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ ผู้ฝึกทหารใหม่ คณะครูฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่ เป็นอย่างยิ่ง
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 1430)