“มทบ.27 เยี่ยมรับขวัญบุตรน้องทหารใหม่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณจิราภรณ์ จันทรมหา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำพลทหาร สุทธิรักธ์ เสาสูงยาง ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 เดินทางไปเยี่ยมรับขวัญบุตรแรกเกิด อายุ 1 เดือน ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินรับขวัญ,สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทารก และแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัวของทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจที่ดี “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก”
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.)