มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(2) /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ จันทรมหา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 โครงการทำสวนผลไม้ มาตรา ม.35 (7) ของ จ่าสิบเอก สมาน ศรีวงษา ใช้สิทธิแทนคนพิการ นาง นาง เกษามา (แม่ยาย) สังกัด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ข้อแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว