“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร้อยตรี ประสิทธิ์ พิมพ์ดี”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร้อยตรี ประสิทธิ์ พิมพ์ดี โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ณ วัดโพธิศรีมงคล(วัดใหญ่ บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.)