กำลังพล มทบ.27เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 27 นำ สิบเอก บรรลือ คำทา กำลังพล หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าลา ขอขมา ต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)