พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการอำเภออารยเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี