ชป.กร.มทบ.27 สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระถ้ำบุตรราช ประจำปี 2567
ชป.กร.มทบ.27 ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระถ้ำบุตรราช ประจำปี 2567 ณ บ้านท่าทรัพย์เจริญ หมู่ 8 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ศิลปะหมอลำ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ไปมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และสามารถขยายผล ไปสู่ชุมชนต่อไป โดยมี ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน