“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ตำแหน่ง ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 เพื่อทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวแนะนำมูลนิธิฯ , นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้นำเยี่ยมชมและแนะนำการให้บริการทำขาเทียมของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังมี หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน และคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการฯ เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ โครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 จัดขึ้นโดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ทรงมีความห่วงใยแก่ราษฎร ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีคนพิการขาขาดมาลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการทำขาเทียมจำนวน 120 ราย แยกเป็นขาเทียมระดับเหนือเข่า 19 ราย ขาเทียมระดับข้อเข่า 4 ราย ขาเทียมระดับใต้เข่า 67 ราย จากนั้น จะดำเนินการจัดทำขาเทียมให้แล้วเสร็จทั้ง 120 ราย พร้อมส่งมอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป
(เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00)