มทบ.27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ละเว้นความชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด