จิตอาสา มทบ.27 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มารับบริการจัดทำขาเทียม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กำลังพลจิตอาสา จาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 6 นาย ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มารับบริการจัดทำขาเทียม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเครื่องมือในการปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด