มทบ.27 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67″
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทางญาติได้เข้าเยี่ยมพบปะน้องทหารใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่น้องๆในระหว่างการฝึกภายหลังจากได้เข้ากองประจำการมาแล้ว 4 สัปดาห์ และเปิดโอกาสให้ญาติได้สอบถามความเป็นอยู่สร้างความสบายใจ คลายความวิตกกังวล และ รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจจากทหารใหม่และญาติเป็นอย่างดี โดยหน่วยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
(เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.)