“มทบ.27 ร่วมดำเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตำรวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ,นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4,พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ,พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 , พลตำรวจตรี ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเต็มขีดความสามารถ
ต่อจากนั้น รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพบปะและชี้แจงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในพื้นที่ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
( เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30)