“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6
(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น.)