“มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และรับมอบเงินบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และรับมอบเงินบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง) ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง) รุ่น อุดมทรัทย์ จำนวน 168 รูป และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนกำลังพล จำนวน 200 นาย เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกภายในงาน
(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.)