มทบ.27 ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 จำนวน 2 ราย คือ 1. นายสง่า สารรัตน์ กำลังพลปลดพิการ(ทหารผ่านศึก) โครงการเลี้ยงโค(ต่อยอด) มาตรา 35 (7) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ณ บ้านเลขที่ 87 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2. สิบเอกไพฑูรย์ ศิริโส กำลังพลปลดพิการ(ทหารผ่านศึก) โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นบ้าน(ต่อยอด) มาตรา 35(7) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อให้ข้อแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.)