พระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสสโร) วัดท่าสะแบง ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์
พระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสสโร) วัดท่าสะแบง พร้อมด้วย พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และสร้างหอประวัติศาสตร์และหอพระพุทธพิชัยสงคราม ณ ลานด้านหน้าศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ การบูรณะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อนุสรณ์ ปภัสสโร) พระอาจารย์ต้อม เป็นองค์อุปภัมภ์การก่อสร้าง และเงินบริจาคตามกำลังจิตศรัทธา จากกำลังพล ครอบครัว และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่สืบไป
(เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 0930 น.)