วันที่ 1 พ.ค.63 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กอง แผนก ฝ่าย สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพบปะกำลังพล ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลอย่างดียิ่ง