มทน.2 ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment and rehabilitation : CBTx)
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) โดยมีประชาชน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ชุดผู้ช่วยนักบำบัด/วิทยากรต้นแบบ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการขับเคลื่อน101โมเดล ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
(วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 1330 น.)