มทน.2 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ โคก หนอง นา ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ โคก หนอง นา ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ณ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความคืบหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการสร้างความยั่งยืนด้านการเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่