เมื่อ 4 ก.ค. 61 เวลา 1530 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2 ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ( Hop to the bodies slams ) ในห้วงวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีหน่วยเข้าร่วมการตรวจสอบและแข่งขันจัดจากกองพลทหารราบ และกองพลทหารม้า จำนวน 12 หน่วย ณ ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา