“มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61”
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.30น. บริเวณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ซึ่งหน่วยได้ดำเนินฝึกเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก และมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี และทหารใหม่ทุกนายสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด
พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ กองทัพบกกำหนดให้หน่วย เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ มาร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ และพิธีสวมหมวกให้กับทหารใหม่
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวกับทหารใหม่ และผู้ปกครองของทหารใหม่ว่า พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางมณฑลทหารทหารบกที่ 27 สามารถช่วยเหลือได้ ตามกำลังความสามารถและโอกาส ก็พร้อมและยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายดูแลครอบครัวให้ดี อย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ส่วนทหารใหม่ที่เคยเสพยาเสพติดประมาณ 40 คน ได้ทำการบำบัดรักษาจนหายขาดแล้ว เมื่อกลับบ้านก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอีก ฝากผู้ปกครองช่วยกันดูแล ซึ่งเมื่อครบกำหนดกลับหน่วย ก็ขอให้กลับให้ตรงเวลา เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป