“มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ ครอบครัวกำลังพลเสียชีวิต”
เมื่อ 11 ก.ค. 61 เวลา 1600 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นางเฮียน ภูกลาง มารดา พ.ท.สมหมาย ภูกลาง รอง หก.กขว.มทบ.27 และมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ ครอบครัวกำลังพลเสียชีวิต
ณ ฌาปนสถาน วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด